Udmeldelse

Udmeldelse skal i henhold til vedtægterne ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

Klubkontingent forfalder hvert år pr. 1. februar – seneste rettidige udmelding er derfor 31/12, hvis der ikke ønskes medlemskab for det kommende år.

Du kan melde dig ud ved at sende en mail til lundtofterideklub@hotmail.com

I mailen skal du i emnefeltet skrive, at du ønsker at melde dig ud.

Lundtofte Rideklub fastholder retten til at opkræve medlemskontingent, hvis de fastlagte retningslinjer i vedtægternes §5 for udmeldelse ikke er fulgt.