Nyheder

GENERALFORSAMLING I LRK

Der afholdes generalforsamling d. 9. februar 2023 kl. 18.30 i Virumhallerne – mødelokale 4+5.

Tilmelding til GF sker ved at sende mail til lundtofterideklub@hotmail.com seneste d. 7/2

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Til generalforsamlingen har medlemmer over 18 år stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Vores dygtige medlemmer bliver i samme moment kåret i vores årsmesterskaber, som blandt andet er sponseret af DK Rosetter og Horze Copenhagen.

Vh. bestyrelsen