Nyheder

GENERALFORSAMLING

Der afholdes Generalforsamling i Lundtofte Rideklub

Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 18.30

Generalforsamlingen afholdes i:

Virumhallen
Geels Plads 40
2830 Virum
Mødelokale 4

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
  • Bestyrelsen forslår, at der indføres et kontingent for sommermedlemsskab.
 5. Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsen stiller forslag om etablering af stævneudvalg
  • Bestyrelsen stiller forslag om ændring i klubmesterskabet
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt – forslag til ændring af årskonkurrencen.

Bestyrelsen vil sørge for drikkevarer og lidt snack til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Lundtofte Rideklub