Nyheder

Den ekstraordinære generalforsamling er aflyst da der er fundet en ny bestyrelse. Mere info følger senere (maj 2024)

Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i LRK 

Til: Medlemmerne i Lundtofte Rideklub

Dato: 30/4-2024 kl. 18.30 

Hvor: Lundtofte Skole lokale 22, 2 sal

Da den nuværende bestyrelse ønsker at træde af, har vi i henhold til vedtægterne, indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden:

1: Ny bestyrelse

2: Evt. lukning af LRK

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Der afholdes Generalforsamling i Lundtofte Rideklub

Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 18.30

Generalforsamlingen afholdes i:

Virumhallen
Geels Plads 40
2830 Virum
Mødelokale 4

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
  • Bestyrelsen forslår, at der indføres et kontingent for sommermedlemsskab.
 5. Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsen stiller forslag om etablering af stævneudvalg
  • Bestyrelsen stiller forslag om ændring i klubmesterskabet
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt – forslag til ændring af årskonkurrencen.

Bestyrelsen vil sørge for drikkevarer og lidt snack til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Lundtofte Rideklub